En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste.

  • 11:00

Hilde Sande. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Sang av Aina Goa-Bjørnøy. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon.