En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Høytidsgudstjeneste pinsedag. Gjesing. Nattverd. Kollekt til Den norske misjonsallianse.