En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey Holtmann. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Vi takker av det forrige menighetsrådet og presenterer det nye rådet. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid.