En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Håpsgudstjeneste. «Hope for Justice» deltar med Morten Eikli som taler. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Misjonsprosjektet. Se mer info på kirkens facebookside.