En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. G1.

  • 11:00

Gudstjeneste. G1. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Dåp. Kollekt til Misjonsprosjektet.