En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. G1

  • 11:00

Gudstjeneste. G1. Holtmann. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Misjonsprosjektet.