En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Fellesgudstjeneste på Randaberg

  • 11:00

Røsbak Sang av Sven Viste. Nattverd.