En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. G2.

  • 11:00

Gjesing.  Dåp. Nattverd.