En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. G2.

  • 11:00

Gudstjeneste.G2. Mona D. Gjesing. Nattverd. Randaberg Mannskor synger. Kollekt til Menighetsarbeidet