En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste i Grødem kkire

  • 11:00

Gudstjeneste i Grødem kirke. Svein Nybø. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Kirkens SOS.