En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. Julaften

  • 13:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Sang av Tora Eikeland og Johanna Nerheim. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.