En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. Julaften.

  • 14:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Sang av familien Berge. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.