En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. Julaften

  • 15:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Randaberg skolekorps deltar. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.