En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste. Kristi himmelfartsdag

  • 11:00

Gudstjeneste. Kristi himmelfartsdag. Felles på Grødem. Svein Nybø. Tegnesaker til barna. Kollekt til Normisjon