En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste på julaften

  • 14:30

Gudstjeneste på julaften. Mona D. Gjesing. Grødem barnekor synger. Kollekt til Kirkens Nødhjelp