En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Gudstjeneste på julaften

  • 16:00

Gudstjeneste på julaften. Mona D. Gjesing. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.