En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Høytidsgudstjeneste 1. juledag

  • 12:00

Høytidsgudstjeneste 1. juledag. Svein Nybø. Kollekt til Misjonsprosjektet.