En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Jubileumsgudstjeneste på Randabergfjellet

  • 11:00

Jubileumsgudstjeneste på Randabergfjellet i anledning Randaberg kommune 100 år. Felles for Grødem og Randaberg menigheter. Geoffrey A. Holtmann og Tomas M. Røsbak deltar. Sang av Line G. Petterson. Musikk og band under ledelse av Kristian Lie-Bjelland. Kollekt til menighetenes felles misjonsprosjekt i England og Estland.

Aktiviteter og kirkekaffe etter gudstjenesten.