En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Gjest: Dagfinn Berg. Sang av Dagfin Egeland med band. Nattverd og enkel bevertning. Kollekt til menighetsarbeidet.