En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Tema: Nådegaver. Gjester: Rønnaug Hillier og Nils Endre Eikeland. Ellen Lien Rygg synger. Nattverd og enkel bevertning. Kollekt til menighetsarbeidet.