En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste 15. november

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste 15. november kl. 20.00 i Grødem kirke. Prest er Mona D. Gjesing. Tema og gjest kommer det mer informasjon om. Kollekt til menighetsarbeidet. Gudstjenesten blir strømmet til menighetens Facebook-side.