En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Tema: «Livet». Gjest: Jakob Nærheim. Sang: Gunnlaug G. Svela. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet