En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Gjesing. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til Menighetsarbeidet