En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste.

  • 20:00

Mona D. Gjesing. Tema: «Min sang». Nattverd. Kveldsmat