En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Kveldsgudstjeneste. Skjærtorsdag. Felles på Grødem

  • 20:00

Felles med Randaberg menighet. Mona D. Gjesing. Nattverd. Sang av Dagfin M. Egeland. Kollekt til Misjonsprosjektet