En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste

  • 20:00

Fellesgudstjeneste på Grødem. Gjesing. Nattverd.