En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Temagudstjeneste.

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Tema: «Vekst i åndelig modning». Nattverd. Søndagsskole.