En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Barn og ungdom

  • 11:00

Svein Nybø. Bibel til 5. klasse. Kollekt til menighetens trosopplæringsarbeid

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Mona D. Gjesing. Dåp. Presentasjon av nytt misjonsprosjekt. Kollekt til Misjonsprosjektet. Oppstart av semesteret med aktiviteter og matservering utenfor etter gudstjenesten. Værforbehold.

  • 11:00

Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens trosopplæring.

  • 11:00

Familiegudstjeneste med konfirmanter. Mona D. Gjesing. Nattverd. Dåp. Kollekt til ungdomsarbeidet

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Vi synger julen inn. Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid.

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Dåp. Lys Våken deltar. Speiderne deltar. Kollekt til menighetens barnearbeid

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Hilde Sande. Dåp. 4- årsbok. Kollekt til Tv-aksjonen (Care)

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Sande. Dåp. Nattverd. Kollekt til trosopplæringsarbeidet.