En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Familiegudstjeneste i Grødem kirke kl. 11.00. Mona D. Gjesing er prest. Kollekten går til menighetens trosopplæringsarbeid og kan gis på VIPPS#644516.

  • 11:00

Dette skulle opprinnelig vært en familiegudstjeneste med flere innslag. Slik blir det nå dessverre ikke. Vi kommer tilbake til mer informasjon om denne gudstjenesten etter hvert.

  • 11:00

Familiegudstjeneste 29. november kl. 11.00 i Grødem kirke. Prest er Mona D. Gjesing. Barna som har deltatt på Lys Våken og speiderne deltar.  Kollekt til trosopplæringsarbeidet.

  • 11:00

Gudstjeneste 8. november i Grødem kirke: kl. 11.00: lukket dåpsgudstjenesten (kun for inviterte) Kl. 12.15: Familiegudstjeneste med sang av Randaberg Soul Children. Mona D. Gjesing er prest på begge og kollekten går til menighetsarbeidet. Gudstjenesten kl. 12.15 blir strømmet til menighetens Facebook-side.

  • 11:00

Svein Nybø. Bibel til 5. klasse. Kollekt til menighetens trosopplæringsarbeid

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Mona D. Gjesing. Dåp. Presentasjon av nytt misjonsprosjekt. Kollekt til Misjonsprosjektet. Oppstart av semesteret med aktiviteter og matservering utenfor etter gudstjenesten. Værforbehold.

  • 11:00

Familiegudstjeneste med Tårnagenter. Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens trosopplæring.

  • 11:00

Familiegudstjeneste med konfirmanter. Mona D. Gjesing. Nattverd. Dåp. Kollekt til ungdomsarbeidet

  • 11:00

Familiegudstjeneste. Vi synger julen inn. Mona D. Gjesing. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid.