En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Fellesgudstjeneste i Grødem kirke kl. 11.00. Prest er Geoffrey A. Holtmann. Kollekten går til menighetsarbeidet i Grødem. Denne kan gis på VIPPS #644516.

  • 11:00

Gudstjeneste i Grødem kirke. Mona D. Gjesing. Kollekt til KRIK. Påmelding via lenken: https://www.checkin.no/event/29079/gudstjeneste-3-januar  

  • 12:30

Gudstjeneste. 1. juledag. Tomas M. Røsbak. Kollekt til Misjonsprosjektet. Gudstjenesten blir strømmet.

  • 15:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Randaberg skolekorps deltar. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.

  • 14:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Sang av familien Berge. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.

  • 13:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Sang av Tora Eikeland og Johanna Nerheim. Kollekt til Kirken Nødhjelp. Påmelding via Checkin.

  • 11:00

Gudstjeneste «Vi synger julen inn». Mona D. Gjesing. Kollekt til Kirken SOS. Påmelding via Checkin. Gudstjenesten blir strømmet.