En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Normisjon.

  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Dåp. Søndagsskole. Kollekt til NKSS

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Håpsgudstjeneste. «Hope for Justice» deltar med Morten Eikli som taler. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Misjonsprosjektet. Se mer info på kirkens facebookside.

  • 12:00

Høytidsgudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Tegnesaker til barna. Kollekt til Misjonsprosjektet.

  • 16:00

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Randaberg Soul Children deltar. Kollekt til Kirkens nødhjelp

  • 14:30

Gudstjeneste. Julaften. Mona D. Gjesing. Grødem barnekor deltar. Kollekt til Kirkens nødhjelp

  • 11:00

Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Dåp. Kollekt til Kirkens SOS.

  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Kollekt til Utstein Pilegrimsgard

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet.