En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Gudstjeneste. Geoffrey Holtmann. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Vi takker av det forrige menighetsrådet og presenterer det nye rådet. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid.

  • 11:00

Randaberg kirke. Felles med Grødem menighet. Svein Nybø. Temagudstjeneste: Sanger av Eivind Skeie. Solosang av Målfrid Bjåstad. Nattverd. Kollekt til menighetsarbeidet.

  • 11:00

Gudstjeneste. Vikarprest.  Nattverd. Kollekt til NLM.

  • 11:00

Gudstjeneste. Mona D. Gjesing. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Kollekt til menighetens ungdomsarbeid. Forhåndsstemming til kirkevalget 2019 etter gudstjenesten.

  • 11:00

Nils Endre Eikeland. Familiegudstjeneste med «Filippinene-gjengen». Flere familier fra Grødem menighet var på Filippinene i sommer. De deler fra sine inntrykk og erfaringer! Kollekt til Sea and Sun Ministries.

  • 11:00

Tomas M. Røsbak. Felles med Randaberg menighet. Kollekt til Liberia-prosjektet (Den norske misjonsallianse)