En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Høytidsgudstjeneste pinsedag. Gjesing. Nattverd. Kollekt til Den norske misjonsallianse.

  • 11:00

Temagudstjeneste. Mona D. Gjesing. Tema. «Vekst i tjeneste for andre». Nattverd. Søndagsskole. Grilling etter gudstjenesten. Kollekt til trosopplæringen