En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

Hilde Sande. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Sang av Aina Goa-Bjørnøy. Kollekt til Den Norske Israelsmisjon.

  • 11:00

Mona D. Gjesing. Tema: «Vekst i åndelig modning». Nattverd. Søndagsskole.

  • 11:00

Goeffrey A. Holtmann. Nattverd. Enkel søndagsskole pga vinterferie.

  • 11:00

Gudstjeneste. G1. Holtmann. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Kollekt til Misjonsprosjektet.

  • 11:00

Gudstjeneste. G2. Mona D. Gjesing. Dåp. Utdeling av 4-års bok. Søndagsskole. Offer til TV- aksjonen (Kirkens Bymisjon)

  • 11:00

Gudstjeneste. G2. Dåp. Nattverd. Kollekt til Søndagsskolen i Rogaland

  • 11:00

Gudstjeneste. G1. Geoffrey A. Holtmann. Nattverd. Dåp. Kollekt til Misjonsprosjektet.