En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 11:00

G1 Gudstjeneste med Mona D. Gjesing. Dåp og nattverd.