En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+
  • 20:00

Kveldsgudstjeneste i Grødem kirke kl. 20.00. Prest er Mona D. Gjesing. Kollekten går til menighetsarbeidet og kan gis på VIPPS#644516.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste 15. november kl. 20.00 i Grødem kirke. Prest er Mona D. Gjesing. Tema og gjest kommer det mer informasjon om. Kollekt til menighetsarbeidet. Gudstjenesten blir strømmet til menighetens Facebook-side.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Gjest: Vidar Mæland Bakke. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Tomas M. Røsbak. Gjest: Leif Lie-Bjelland. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet.

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Gjesing. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til Menighetsarbeidet

  • 20:00

Kveldsgudstjeneste. Mona D. Gjesing. Tema: «Livet». Gjest: Jakob Nærheim. Sang: Gunnlaug G. Svela. Nattverd. Kveldsmat. Kollekt til menighetsarbeidet