Trenger du noen å prate med?

I disse tider er det mange som kjenner på mange ulike følelser, både usikkerhet, håpløshet, redsel og fortvilelse. Trenger du noen å snakke med kan du kontakte:

-Kirkens SOS: tlf 22 40 00 40 (https://www.kirkens-sos.no/)

-Viser også igjen til nettkirkens chat hvor en kan finne svar på det en lurer på: https://nettkirken.no/#chat