En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2018/2019!

Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg.

Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være med!

Trykk her for mer informasjon: Invitasjonsbrev 2019-Konfirmanter

Trykk her for påmelding: www.igruppe.no/grodem

Konfirmasjonsdatoer i Grødem kirke

Grødem kirke har konfirmasjon siste lørdag i april med påfølgende søndag.

For årene fremover blir det disse datoene:

2019: Lørdag 27.april og søndag 28.april

2020: Lørdag 25.april og søndag 26.april

2021: Lørdag 24. april og 25. april

2022: Lørdag 30. april og 1. mai