En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Lederkurs

Vårens konfirmanter får etter endt konfirmasjonsundervisning tilbud om å delta på lederkurs/lederweekend. Mer info kommer for oppstart neste kurs vår 2019.