Lederkurs

Vårens konfirmanter får etter endt konfirmasjonsundervisning tilbud om å delta på lederkurs/lederweekend. Mer info kommer for oppstart neste kurs vår 2022.