West Soul Teens

Velkommen til å synge sammen med oss!

Kor for deg som er 14 – 20 år

Åpent for alle i Rogaland!

Kontaktperson: Hilde Svela 482 45 034.

Øvinger i Frøyland og Orstad kyrkje

Kontaktperson i staben er Katrine I. Gilje (se info under ansatte)

Det organiseres felles kjøring fra Randaberg