Vårens konfirmasjoner flyttes til september 2020

Vårens konfirmasjoner  i Grødem kirke flyttes til helgen 26.-27. september 2020.

Selv om nye tidspunkt for konfirmasjon nå er satt, så vil vi understreke at gjennomføring på disse nye datoene er avhengig av utviklingen av restriksjoner knyttet til Koronaviruset. Her forholder kirken seg til helsefaglige råd og myndighetenes beslutninger, både på nasjonalt og lokalt plan.

Vi håper på forståelse for at vi må ta dette frobeholdet slik situasjonen er per i dag.