Velkommen til dåp i Grødem kirke!

Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den norske kirke vite når medlemmer får barn. En 400 år gammel ordning opphører, og kirken kan dermed ikke lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødte. Vi ønsker likevel å invitere alle nyfødte til dåp. Har du selv fått barn eller kjenner noen som kan være interessert i informasjon om dåpen i Den norske kirke, ta kontakt med oss for å motta «dåpspakken» ( informasjonsbrev og en smekke).

Påmelding til dåp kan også gjøres via våre nettsider (se over).

Velkommen til dåp i Grødem kirke!

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/kirken-inviterer-til-dap—men-invitasjonen-kommer-ikke-lenger-i-postkassa/