En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Verdensdagen for psykisk helse september/oktober

Vi markerer i samarbeid med Randaberg kommune verdensdagen for psykisk helse i september/oktober. Vi tilbyr et bredt tilbud av arrangement, ett av dem vil være i Grødem kirke.

Mandag 27.09 kl. 19-20 Varen kulturscene: For foreldre med barnehagebarn 0-5 år

Lenke for strømming: https://youtu.be/e15edMHO5TQ

Mandag 04.10 kl. 19-20 Varen kulturscene: For foreldre med barn på barnetrinnet 6-12 år

Mandag 25.10 kl. 18-20 Varen kulturscene: Kurs for fritidsledere

Tirsdag 26.10 kl. 18 (for foreldre) og kl. 20 (for ungdommer) i Grødem kirke: For foreldre med barn og unge på ungdomstrinnet 13-18 år med Helsesista.

Les mer på kommunens hjemmesider

Verdsdagen2021 psykisk helse