Vi kan igjen samles til gudstjeneste!

Gode nyheter i saken om de «fastmonterte» setene og antall personer på arrangement. Regjeringen har nå besluttet at definisjonen endres til «faste tilviste» seter og det gjør at vi kan åpne Grødem kirke for arrangementer med opp til 100 gjester, i tillegg til medvirkende. Dette er gode nyheter! Vi er selvsagt fremdeles nøye med å følge opp smittevernanbefalingene.

Søndag 28.02 og 07.03 kl. 11.00 blir det fellesgudstjeneste i Grødem kirke for Randaberg og Grødem menigheter. Geoffrey A. Holtmann er prest og det er ikke påmelding til gudstjenestene i vinterferien.

Velkommen til kirken!