VIKTIG OPPDATERING OM KORONASITUASJONEN

På bakgrunn av retningslinjer gitt av FHI, Randaberg kommune og Stavanger bispedømme velger Grødem menighet, i samarbeid med prost og kirkeverge å avlyse alle arrangementer i regi av menigheten f.o.m i dag, 12. mars og t.o.m 29. mars. Følg med for oppdatert informasjon.

I samme periode gjennomføres gravferd i utgangspunktet kun med den nærmeste familie (max 50 personer). Dåp og vigsel gjennomføres etter avtale med familien (max 50 personer).

Stavanger bispedømme oppdaterer informasjonen fortløpende på sine nettsider:

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/kirken%20og%20koronaviruset/

Menighetskontoret vil ha begrenset åpningstider i perioden.

Ta vare på hverandre!