Visitasuken 9.-14. mai 2023

Neste uke (9.-14. mai) er det bispevisitas i Grødem og Randaberg menighet! Biskopen gjester Randaberg og vil ha møter med ansatte, rådsmedlemmer, representanter for næringslivet, politisk ledelse, skole og barnehage i bygda. Dette gleder vi oss til!🤩

Av åpne arrangement visitasuka vil vi nevne:
Onsdag 10. mai kl. 17.30 blir det stor vårkonsert i Grødem kirke med flere kor tilknyttet begge menigheter. Biskopen deltar.
Torsdag 11. mai kl. 20.00 blir det bibeltime for voksne med Aina Ø. Schøld i Grødem kirke. Tema: «Israels Gud elsker meg».
Søndag 14. mai kl. 11.00 er du velkommen på visitasgudstjeneste i Randaberg kirke. Holtmann, Gjesing, Røsbak deltar i tillegg til biskopen.
Arrangementene denne uka er felles for begge menigheter.
Håper vi ser deg i kirken denne uka!🥳💒

Foto: Marie von Krogh / Stavanger bispedømme».