Alpha-kurs

Grødem menighet arrangerer jevnlige Alpha kurs i samarbeid med andre menigheter i Randaberg. Våren 2020 er det dessverre ikke kurs. Følg med på oppslag for neste kursstart.