En for alle: tjenende – inkluderende – levende

+

Temasamlinger

Grødem menighet arrangerer 2-3 ganger i semesteret temasamlinger for voksne. Se nærmere annonsering.