Tjenestegrupper

Hvilken vil du være med i? Ta kontakt med en av oss i staben om du har lyst til å bidra med noe i menigheten.