Vigsel

Ekteskapsinngåelse i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir de to hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes ved å følge denne lenken her.

Vielse bestilles fra disse nettsidene. Vi har lagt ut mulighet for å bestille lørdager de kommende to årene. Bestilling til andre dager eller steder gjøres ved å ta kontakt med menighetskontoret, gjerne på mail! Vielser i Randaberg menighet og Grødem menighet kan reserveres for inneværende år, og neste år.

Dato og tid for vielse. Det gjennomføres ofte flere vielser på samme dag, og derfor kan dere stort sett regne med å kunne få vielse den dagen dere ønsker. I Grødem er tidspunktet for vielser satt til kl 12.30, 13.45, 15.00 og kl 16.15.
Sted for vielse. Utenom kirkene (Randaberg og Grødem) er uteområdet ved Tungenes fyr (i hagen mellom byggene), godkjent for vielser i menighetens regi. Dersom dere ønsker vielse ved Tungenes fyr må dette området reserveres fra Randaberg kommune (servicetorget). På Tungenes vil ikke kirken kunne stille med alterbord, lys, kors, lydanlegg, etc.
Valg av prest. Prestene i Randaberg og Grødem rullerer på å gjennomføre vielsene. Dersom dere har et spesielt ønske om prest,  må dere selv ta kontakt med vedkommende og høre om han/hun er villig/har mulighet til å stille opp. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres. Denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen (en ren formell sak, og kan gjøres på mail). Dersom dere skaffer egen prest så må dere informere menighetskontoret så snart som mulig.
Organist. I Grødem kirke er organist inkludert i bestillingen av vielse, dersom ikke noe annet er avtalt. På Tungenes følger ikke organist fra kirken med på vielser. Som oftest vil det være organisten i Randaberg eller i Grødem som spiller. Dersom dere stiller med egen organist eller lignende, må menighetskontoret ha beskjed om det i god tid før vielsen. Kirken er utstyrt med prosjektor og lydanlegg.
Vigsel av likekjønnede
Den norske kirke har åpnet for vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnende par og nye liturgier er utarbeidet (vedtatt på Kirkemøtet  i april 2016 og januar 2017). Menighetskontorene i Randaberg og Grødem tar imot bestillinger av vigsel av likekjønnede par og/eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede par. Det har vært fokus i media på at kirkelige ansatte kan reservere seg mot å medvirke disse kirkelige handlingene. Prost og kirkeverge vil sørge at det settes inn vikarer, dersom ansatte reserveres seg eller har frihelg/ferie, slik at alle seremonier blir gjennomført på en flott måte.
Koster det noe?
Når minst en av paret er medlem av Den norske kirke og har tilknytning til Randaberg kommune (dvs bor i kommunen, er født her eller har foreldre som bor her) betaler man ingenting for bruk av kirken (inkludert kirketjener og organist). Har man ikke en slik tilknytning koster det fra 1.5.2012 kr 2.200,- for leie av kirke (inkl kirketjener) og i tillegg kr 1.200,- for organist. Prestene er tilknyttet hele prostiet. Det betyr at dersom ingen av dere er bosatt i en av kommunene prostiet dekker (Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Sola) vil det koste kr 3.100,-å bruke den oppsatte presten (fastsatt av bispedømmerådet med virkning fra 1.1.2018).
Skjemaer
Inngåelse av ekteskap er en offentlig handling og må godkjennes av myndighetene. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskapet digitalt. dere kan logge dere på hos www.skattetaten.no  for prøving av ekteskapsvilkår. Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forloverne logge inn her  (på www.skatteetaten.no) og fylle ut forlovererklæringen elektronisk. På kort tid får dere behandlet ekteskapsprøvingen digitalt. Skatteetaten anbefaler alle brudepar å benytte den nye innloggingsløsningen. Vær ute i god tid. Men ikke fyll ut skjemaene mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til oss, eller skrive ut og ta med en kopi av.
Dersom dere ikke benytter innloggingsløsningen kan dere laste ned skjemaene på skatteetatens sider og skal sendes Skatt vest, Postboks 8103 4068 Stavanger,  1-4 måneder før vielsen. Skjemaene som skal sendes inn er:
  • Erklæring fra brudefolkene (et eksemplar hver)
  • Forlovererklæring
  • Dersom en også skal endre navn: Meldingsskjema for navneendring.
  • Dersom en har vært gift før: Erklæring om skifte
Kryss av nederst på det «Erklæring fra brudefolkene» at prøvingsattesten skal sendes direkte til Grødem menighet, Torvmyrveien 40, 4072 Randaberg. Hvis ikke må dere selv ta ansvar for å få den levert til kontoret minst en uke før vielsen.
Vielsessamtale og ønsker om musikk. Det er brudeparet selv som må ta  kontakt med menighetskontoret for å avtale vielsessamtale med presten (vanligvis 2-3 uker før vielsen). Dere velger selv salmer og brudemarsjer. Ta direkte kontakt med organisten 2-3 uker før vielsen og avtale musikken.
Deltagelse under vielsen. Det er anledning til at bryllupsgjester kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avtales med presten i vielsessamtalen. Organistene spiller gjerne til solosang etc. (levende musikk er å sterkt å foretrekke framfor playback). Avtal øvingstid direkte med organisten.
Sangark og pynting. Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes.
På vigselsdagen. FORLOVERE og eventuelt BRUDGOM (når brudeparet ikke går inn samme) må være på plass i kirken senest 15 min før vielsen starter. BRUDEN og BRUDGOM/FAR møter i våpenhuset (hovedinngang) senest 5 minutter før vielsen (da det ringes i 5 minutter etter at bruden er kommet). Kirketjener vil da ta i mot dere, og være behjelpelig med kjole og åpning av dører.
Les mer om vielse i Den norske kirken (om valgmuligheter i vielsen, tekster og andre tips) på Den norske kirkes hjemmeside.